Search This Blog

All The Things You Never Knew Wang Lee Hom

Sunday, May 15, 2011

I really fell in love with this song after watching the movie Love in Disguise


All The Things You Never Knew
Ni bu zi dao de shi


Lyrics: 

Hu die zha ji chi yan jing
How many times does a butterfly blink
Cai xue hui fei xing
Before it learns to fly?
Ye kong sai man le xing xing
The sky is sprinkled over with countless stars
Dan ji ke hui luo di
But how many there will remain?
Wo fei xing Dang ni zui luo zhi ji
Even as I fly, you fall
Hen kao jing Hai ting jian hu xi
So close I can hear you breathe
Dui bu qi Wo que mei zhuo jin ni
So sorry I didn’t keep hold of you
Ni bu zhi dao wo wei shen me li kai ni
You don’t know why I had to leave you
Wo jian chi bu neng shuo fang ren ni ku qi
How could I ignore your every cry
Ni de lei di xiang qing pen da yu Sui luo man di
All the while the downpour of your tears shattering the ground
Zai xin li qing xi
So clearly pierced my heart
Ni bu zhi dao wo wei shen me hen xia xin
You don’t know why I had to keep away
Pan xuan zai ni kan bu jian de gao kong li
Circling in the sky above, just out of sight
Duo de shi Ni bu zi dao de shi
So many are the things you never knew
Hu die zha ji chi yan jing
How many times does a butterfly blink
Cai xue hui fei xing
Before it learns to fly?
Ye kong sai man le xing xing
The sky is sprinkled over with countless stars
Dan ji ke hui luo di
But how many there will remain?
Wo fei xing Dang ni zui luo zhi ji
Even as I fly, you fall
Hen kao jing Hai ting jian hu xi
So close I can hear you breathe
Dui bu qi Wo que mei zhuo jin ni
So sorry I didn’t keep hold of you
Ni bu zhi dao wo wei shen me li kai ni
You don’t know why I had to leave you
Wo jian chi bu neng shuo fang ren ni ku qi
How could I ignore your every cry
Ni de lei di xiang qing pen da yu Sui luo man di
All the while the downpour of your tears shattering the ground
Zai xin li qing xi
So clearly pierced my heart
Ni bu zhi dao wo wei shen me hen xia xin
You don’t know why I had to keep away
Pan xuan zai ni kan bu jian de gao kong li
Circling in the sky above, just out of sight
Duo de shi Ni bu zi dao de shi
So many are the things you never knew
Wo fei xing Dang ni zui luo zhi ji
Even as I fly, you fall
Ni bu zhi dao wo wei shen me li kai ni
You don’t know why I had to leave you
Wo jian chi bu neng shuo fang ren ni ku qi
How could I ignore your every cry
Ni de lei di xiang qing pen da yu Sui luo man di
All the while the downpour of your tears shattering the ground
Zai xin li qing xi
So clearly pierced my heart
Ni bu zhi dao wo wei shen me hen xia xin
You don’t know why I had to keep away
Pan xuan zai ni kan bu jian de gao kong li
Circling in the sky above, just out of sight
Duo de shi Ni bu zi dao de shi
So many are the things you never knew

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Noblarum by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP